777 808 719
AD Výškovky  >  Rizikové kácení

Rizikové kácení a ořezy stromů

V Olomouci, na Moravě i po celé ČR realizujeme:

Při kácení využíváme lanovou techniku. Naše firma je pojištěna pro případ odpovědnosti za hmotné škody do výše 1 000 000 Kč. Všichni naši pracovníci jsou odborně proškoleni a mají s kácením mnohaleté zkušenosti, které jsou důležité zejména pokud se kácené stromy nacházejí v přímé blízkosti zástavby.

Používáme profesionální motorové pily Husqvarna řady XP od firmy Forega.

Máte zájem o cenovou nabídku na kácení nebo ořez stromu?

Kontaktujte nás písemně nebo telefonicky.

 

Kácení stromů

Realizujeme kácení normální, směrové, z plošiny, pomocí lanové techniky, s asistencí jeřábu.

Ořezy stromů

Provádí se pro zvýšení bezpečnosti v okolí stromů či pro zvýšení stability stromů. Rozlišujeme řezy výchovné, zdravotní, bezpečnostní, redukční, srovnávací.

Bezpečnostní vazby stromů

Jedná se o statické zajištění stromů pomocí vazeb instalovaných do koruny.

 

Postup při rizikovém kácení

Postup při kácení stromu je vždy individuální a zohledňuje lokalitu, blízkost zástavby, druh stromu a další konkrétní podmínky. Proto i nacenění každé zakázky se liší strom od stromu.


Některé z realizovaných zakázek rizikového kácení a ořezů:

Kácení stromů v obci Ondrášov

V Ondrášově jsme káceli dva mohutné stromy napadené kůrovcem.

Ondrášov 01 Ondrášov 02 Ondrášov 03 Ondrášov 04
Zobrazit další foto..

Kácení lípy v obci Charváty

V obci Charváty jsme káceli 90letou lípu s využitím lanové techniky.

Kácení lípy 01 Kácení lípy 02 Kácení lípy 03 Kácení lípy 04
Zobrazit další foto..

Kácení vrby na Černé cestě v Olomouci

Pro stavební bazar jsme káceli vrbu s prohnilým kmenem, která hrozila pádem na objekt.

Kácení vrby Olomouc 01 Kácení vrby Olomouc 02 Kácení vrby Olomouc 03 Kácení vrby Olomouc 04
Zobrazit další foto..

Kácení smrků v klášteře Vilémov

V obci Vilémov jsme opět s využitím lanové techniky káceli vzrostlé smrky v zahradě kláštera.

Kácení smrků ve Vilémově 01 Kácení smrků ve Vilémově 02 Kácení smrků ve Vilémově 03 Kácení smrků ve Vilémově 04
Zobrazit další foto..

Kácení lípy u hospody U potkána

Pro majitele hospody U Potkána v Mariánském údolí jsme káceli mohutnou lípu s prohnilým kmenem.

Kácení lípy 01 Kácení lípy 02 Kácení lípy 03 Kácení lípy 04
Zobrazit další foto..

Kácení topolů v bývalém areálu Seliko Olomouc

Pro firemní subjekt v bývalém areálu Seliko jsme káceli topoly s celkovou likvidací i odvozem dřevní hmoty.

Kácení topolů v areálu Seliko Olomouc 01 Kácení topolů v areálu Seliko Olomouc 02 Kácení topolů v areálu Seliko Olomouc 03 Kácení topolů v areálu Seliko Olomouc 04
Zobrazit další foto..

Kácení pro obec Mariánské údolí

Pro obecní úřad v Mariánském údolí jsme káceli stromy vedle silnice.

Kácení u silnice v Mariánském údolí 01 Kácení u silnice v Mariánském údolí 02 Kácení u silnice v Mariánském údolí 03 Kácení u silnice v Mariánském údolí 04
Zobrazit další foto..

Kácení vrb Veřovice

Realizace: 2013

V chatové oblasti Veřovice jsme pokáceli dvě vzrostlé vrby, které hrozily pádem na chatu.


Kácení stromů Starý Jičín

Realizace: 2013

Ve starém Jičíně naše firma AD Výškovky kácela borovice a dvě vzrostlé břízy rostoucí podél plotu.


Ořez lípy pro obec Hovězí

Realizace: 2013

V obci Hovězí jsme ořezávali korunu vzrostlé lípy.


Kácení smrků na ulici Družstevní, Olomouc

Realizace: 2013

Při kácení smrků na zastavěném území a v těsné blízkosti domů jsme využili lanovou techniku. Po odvětvení stromu následovalo navazování koruny a její odřezání a po cestě dolů špalkování zbylého kmene.


Kácení stromů na ulici Karolíny Světlé v Olomouci

Realizace: 2013

I kácení těchto stromů probíhalo ve fázích: odvětvení, navazování a odřezání koruny a špalkování kmene.


Kácení lípy

Realizace: 2013

Rovněž při kácení lípy jsme s výhodou použili lanovou techniku.


Kácení jasanu v obci Skřípov

Realizace: 2013

Kácení jasanu spočívalo v postupném odvětvení koruny, navazování špice a končilo směrovým kácením kmene pomocí lana.


Směrové kácení topolů v blízkosti vedení VN

Realizace: 2013

U této zakázky bylo potřeba nejdříve vyšplhat do vysokých korun topolů, přivázat lano ke kmeni a případně odřezat některé větve z důvodu bezprostřední blízkosti drátů vysokého napětí.


Kácení smrků v bytové zástavbě v Mariánském Údolí

Realizace: 2013

Pro obecní úřad jsme káceli 11 smrků, nacházejících se v těsné blízkosti bytové zástavby.


Kácení jasanu v chatové oblasti

Realizace: 2013

V chatové oblasti jsme pokáceli vzrostlý jasan, nacházející se přímo mezi chatkami.


Kácení stromů pro obec Hovězí

Realizace: 2013

Pro obecní úřad v obci Hovězí jsme poráželi šest vzrostlých smrků a břízu.


Kůrování stromů Šumava 2012

Realizace: 2012

V roce 2012 jsme opět kůrovali stromy v kalamitní oblasti na Šumavě. Boj s kůrovcem probíhal v plném proudu.


Kůrování stromů Šumava 2011

Realizace: 2011

Při kůrování se ze stromů odstraňuje napadená kůra za účelem vyhubení larev kůrovce a zabránění jeho šíření.