Arboristika

Úvodní text a foto

Poskytujeme profesionální péči o dřeviny, výsadby, instalace bezpečnostních vazeb, ochrana stromů při stavební činnosti či proti škůdcům, rizikové kácení.

Pečujeme o sady, soukromé zahrady i zámecké parky.

Na základě praktických zkušeností poskytujeme klientům odborné poradenství v oblasti péče o dřeviny.

Zárukou profesionální péče jsou naši certifikovaní arboristé. Věříme, že dodržování přísných standardů je cestou k ochraně životního prostředí a k poskytování služeb na špičkové úrovni.

Výčet prací
Zajistíme
Řezy udržovací, stabilizační a tvarovací.
Likvidace dřevní hmoty, štěpkování, frézování.
Technologicky správná výsadba a výchova stromu pro jeho dlouhý a kvalitní život.
Hodnocení, posouzení stavu, inventarizace, evidence stromů, návrhy pěstebních opatření.
Tam, kde se nedostane technika, tam kde je manipulace s kmenem nemožná či příliš složitá nebo snad ve vašem okolí nenajdete pilu či katr, který by byl schopen pojmout velký průměr vašeho kmene, přicházíme na řadu my. Nabízíme katrování kmenů atypických rozměrů přímo u vás, na místě vám nařežeme fošny či desky na vámi požadovaný rozměr nebo vám strom pokácíme a kmen od vás odkoupíme.
Výzva k akci
Hotline

Havarijní servis, nonstop pohotovost, odstraňování kalamitních stavů.

Tel: 777 808 719