Kvalifikace

Úvodní text

Našim cílem není jen kvalifikovaný a loajální pracovník pro potřeby naší firmy a zákazníků, ale především motivovaný a spokojený člověk, který má možnost a prostor ke vzdělání a posouvání se výš.

Každoročně se již několik let účastníme oborových školení a konferencí, sledujeme vývoj oborových standardů a případových studií, připravujeme se na vyšší stupně certifikací a budujeme kompetentní a sebevědomý tým.

Bezpečnost: odrážky, ilustrační foto
Školení a odborné vzdělávání
  • Dbáme na pravidelné školení v rámci BOZP a PO.
  • Dbáme na seznámení s pracovním postupem a vyžadujeme jeho přesné dodržování.
  • Pracovníci vlastní platné revize pracovního materiálu OOPP proti pádu z výšky, prostředků osobního zajištění, revize horolezecké výstroje a další požadované revize výstupových zařízení.
  • Pracovníci vlastní lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k prováděným činnostem.
  • Pracovníci vlastní požadovaná školení a oprávnění k používání a obsluze motorových pil a křovinořezů, pracovních plošin, vazačů břemen aj.
  • Pracovníci disponují osvědčením k pracím ve výškách a nad volnou hloubkou nebo mezinárodní školení pro práce ve výškách IRATA uznávané po celém světě.
  • Pracovníci absolvují kurz první pomoci a kurz záchrana stromolezce.
  • Systematicky provádíme analýzu rizik na pracovištích a jejich následné hodnocení.
  • Máme zpracovaný systém bezpečné práce pro vázání břemen, zdvíhací zařízení a pracovní systém bezpečné práce pro pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, vyžadován ČSN ISO 12480-1 a návody výrobců.
Certifikáty