777 808 719
AD Výškovky  >  Reference

Reference

Některé ze zakázek realizovaných firmou AD Výškovky:

2019:

 • Výškové umývání hal v EPCOSU Šumperk
 • Očištění rozvodů a světel v Ceram Tec Šumperk
 • Rizikové kácení 10 kusů stromů pro Provádění Staveb Olomouc, a.s.
 • Obvodová redukce 7 kusů stromů pro Lázně Slatinice
 • Výškové umývání 2 hal v Kimberly Clark Litovel
 • Náročné kácení vyvrácených stromů pod zříceninou Rabštejn pro Lesy České Republiky, s.p.
 • Výškové, úklidové práce pro For Corp Group spol. s r.o.
 • Údržba zeleně pro Lázně Slatinice
 • Zdravotní řezy 12 líp pro Lázně Slatinice
 • Demontáž části věže kostela pro TREPADOS s.r.o.
 • Rizikové kácení 11 kusů stromů pro obec Mariánské Údolí
 • Rizikové kácení mohutných topolů v areálu Strojírny Prostějov
 • Kácení stromů pro obec Moravský Beroun
 • Dřezy stromů pro město Šternberk
 • Náročné kácení 2 kusů líp v areálu Arcibiskupství Olomouc
 • Oprava hromosvodů na zámku v Rokytnici u Přerova

2018:

 • Úklidové práce ve výškách Národní dům Prostějov
 • Spolupráce na mnoha zakázkách s firmou For Corp Group spol. s r.o.
 • Kácení stromů pro firmu INSTA CZ s.r.o.
 • Odstranění vyvrácených stromů pro obec Hlubočky
 • Ošetření stromů pro město Šternberk
 • Rizikové kácení stromů pro obec Samotišky
 • Vyskladnění megaliftu pro Koyo Bearings s.r.o.
 • Ořez stromů pro obec Lužice
 • Spolupráce s firmou TREPADOS s.r.o.
 • Demolice balkónů pro RS Stavby s.r.o.
 • Oprava sil pro francouskou firmu VITALAC
 • Ošetření sil ve Francii pro firmu Morkus Morava s.r.o.
 • Redukční řezy stromů pro Domov Na Zámečku Rokytnice
 • Výšková demolice zdiva na stavbě PROSPERA BRNO pro GEMO a.s.
 • Rizikové kácení stromů pro Olomoucký Kraj
 • Kácení stromů pro Vojenskou nemocnici Olomouc
 • Demolice komínu v areálu GUMOTEX Břeclav pro Morkus Morava s.r.o.

2017:

 • Spolupráce na mnoha zakázkách s firmou ForCorp Group
 • Nátěr fasadních prvků na hlavní věži vojenské nemocnice Hradisko Olomouc
 • Demolice balkonů ve Znojmě a Olomouci pro firmu Kordstav
 • Rizikové kácení 40 kusů stromů pro obec Hlubočky
 • Oprava fasády panelového domu na ulici Skřivánčí, Olomouc
 • Bezpečnostní ořezy stromů v parku Vojenské n. Olomouc
 • Zdravotní ořezy 12 kusů stromu v areálu Lázně Slatinice
 • Montážní práce na komíně Pelhřimov Agrostroj
 • Zdravotní ořezy stromů v areálu Domov Na zámečku Rokytnice
 • Víceletá spolupráce s firmou Koyo Bearings Olomouc
 • Kácení stromů pro zahradnickou firmu Alfagreen s.r.o. Olomouc
 • Rizikové kácení 22 kusů stromů pro obec Polom
 • Rizikové kácení stromů pro GDS. s.r.o.
 • Redukce koruny dvou dubů v Lošově pro Lesy Města Olomouc

2016:

 • Kácení stromů pro Lázně Slatinice
 • Bourání komínů pro obec Hlubočky
 • Kácení 35 kusů stromů pro obec Mariánské Údolí
 • Oprava komínu pro Domov na zámečku Rokytnice
 • Mytí prosklených ploch pro Školní jídelna Hejčín-Olomouc
 • Demolice 40 metrového komínu v areálu Plastkon Product Mikulovice
 • Odstranění omítek na kostele SV. Mořice Olomouc pro Řimskokatolickou církev
 • Rizikové kácení stromu pro Povodí Moravy, S.P.
 • Rizikové kácení akátu pro Marius Pedersen a.s.
 • Kácení a frézování pařezů pro D.D.a M. Olomouc
 • Rizikové kácení mohutné borovice na hřbitově pro obec Lanškroun
 • Čištění sila pro BEST, a.s.
 • Rizikové kácení a ořezy stromů pro obec Polom
 • Úklidové práce pro Forcorp Group spol. s r.o.

2015:

 • Kácení stromů pro LESAFFRE Česko, Hodolanská 34, Olomouc
 • Bezpečnostní řezy stromů pro město Šternberk
 • Kácení 25 kusů bříz na hřbitově pro město Lanškroun
 • Mytí proskleného opláštění obchodní galerie Moritz v Olomouci
 • Pohotovostní služba pro Koyo Bearnings ČR s.r.o.
 • Zabezpečení a demolice objektu v Domašově nad Bystřicí
 • Kácení a bezpečnostní řezy stromů pro obec Bělkovice
 • Rizikové kácení mohutné vrby v Bruntálu pro Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o.
 • Kácení stromů s celkovou likvidací dřevní hmoty v Olomouci pro Alfagreen s.r.o.
 • Rizikové kácení a zdravotní řezy stromů pro město Odry
 • Rizikové kácení mohutných jasanů a frézování pařezů v areálu pivovaru pro Pivovar Litovel a.s.
 • Kácení topolů v areálu Hodolanská pro Lesaffre Česko a.s.
 • Rizikové kácení mohutných topolů pro obec Luběnice
 • Nátěry stožárů VVN 420 v CHKO Křivoklátsko pro Valdman s.r.o.
 • Kácení jírovců s celkovou likvidací v areálu Polská Olomouc pro JR STAVBY CZ s.r.o.
 • Rizikové kácení a ořezy stromů v areálu ZŠ Matějíčka na Svatoplukově 11 Olomouc
 • Kácení topolů, frézování pařezů v areálu TJ Milo Olomouc
 • Rizikové kácení stromů v lesním úseku Grygov pro Lesy Města Olomouc a.s.

2014:

 • Kácení a ořezy stromů pro Psychiatrickou léčebnu Šternberk
 • Rizikové kácení a ořezy topolů pro SŠ. a ZŠ. prof. Matějčka Olomouc
 • Kácení smrků s celkovou likvidací dřevní hmoty pro obec Sobotín
 • Rizikové kácení mohutné olše pro Povodí Moravy S.P.
 • Montáž komínových stříšek na zámeček Rokytnice pro Příspěvkovou org.
 • Kácení havarijního jasanu pro obec Haňovice
 • Nátěr stožárů VVN 420 Rakovník pro Valdman s.r.o.
 • Odbourání lodžií za pomoci jeřábu v Boskovicích pro Revitalstav s.r.o.
 • Kácení stromů pro obec Vilémov
 • Rizikové kácení mohutné lípy a frézování pařezu pro Jamastav Moravia s.r.o.
 • Ořezy stromů pro obec Hlubočky
 • Bezpečnostní řezy stromů pro obec Sobotín
 • Rizikové kácení stromů, pro obec Mariánské Údolí
 • Kácení stromů a bezpečnostní řezy, pro Bartoň Trading s.r.o.
 • Vyskladnění megaliftu, pro Koyo Bearings ČR s.r.o.
 • Rizikové kácení vyvrácených smrků v areálu Olung, pro Moravský Beroun Olung
 • Rizikové kácení buku u železniční stanice Přerov, pro OHL ŽS a.s.
 • Nátěr parapetů panelového domu na I.P. Pavlova v Olomouci

2013:

 • Odbourání okrasných tašek na římse na ulici Polívkova Olomouc, pro SVJ Polívkova 341
 • Ořezy stromů pro obec Hovězí, pro Ve Výškách s.r.o.
 • Nátěr stožárů na VVN 442 u Plzně, pro Valdman s.r.o.
 • Rizikové kácení stromů v Hlubočkách, pro obec Hlubočky
 • Odstranění komínu ulice na ulici Na Střelnici Olomouc, pro SVJ Na Střelnici 26
 • Rizikové kácení stromů a odstranění pařezů, pro ZŠ Tererovo nám. Olomouc
 • Rizikové kácení jasanu a zpracování dříví, pro Forega s.r.o.
 • Ořezy a rizikové kácení stromů v areálu Hodolanská, pro Bartoň Trading s.r.o.
 • Rizikové kácení pajasanu na ulici Palackého 8 Olomouc, pro SVJ Palackého 8
 • Rizikové kácení mohutných lip podél železniční trati, pro AŽD Praha s.r.o.
 • Bezpečnostní řezy stromů, pro obec Hlubočky
 • Rizikové kácení a bezpečnostní řezy stromů, pro obec Polom
 • Kácení stromů podél Klepáčovského potoka v obci Sobotín, pro Lesy ČR s.p.
 • Bezpečnostní řez jasanu v obci Sobotín, pro Lesy ČR s.p.

2012:

 • Ořezy stromořadí na Vysočině, pro Ve Výškách s.r.o.
 • Nátěr střechy a oprava komínů na ul. Polská 7 Olomouc, pro SVJ Polská770/9
 • Nátěr stožárů na vedeni VVN 207 Jihlava, pro Josef Doležal s.r.o.
 • Kůrování stromů N.P. Šumava, pro Ve Výškách s.r.o.
 • Nátěr stožáru na vedení VVN 243/244 Újezd u Brna, pro Josef Doležal s.r.o.
 • Nátěr stožárů na vedení VVN 413 Leškovice, pro Josef Doležal s.r.o.

2011:

 • Kůrování stromů Národní p. Šumava u obce Modrava pro Jan Velčovský
 • Odbourání lodžií za pomocí jeřábu v pan. domě Karviná, pro Robert Sova s.r.o.
 • Nátěr stožárů na vedení VVN 435/436, pro Josef Doležal s.r.o.
 • Kácení a ořezy stromů pro obec Skalka
 • Odstranění lodžií na pan. domě v Kojetíně, pro Robert Sova s.r.o.
 • Sanace atmofixových konstrukcí na vedení VVN 433, pro Petr Říha
 • Údržba zeleně pod vedením VVN 459, pro René Réda
 • Sanace atmofixových konstrukcí na vedení 433, pro Josef Doležal s.r.o.
 • Údržba ochraného pásma pod vedením VVN207/434
 • Rizikové kácení stromů, pro Bartoň Trading s.r.o.
 • Oprava střechy na Hanáckého Pluku Olomouc, pro Steiner Jan

2010:

 • Oprava nátěru na VVN 423/434 Osravačice
 • Oprava nátěru na VVN 435/436 Slavětice
 • O. n. v rozvodně Dasný
 • O. n. na vedení VVN s provozním označením 422/34 a 423/34 (vše pro J.D. s.r.o.)
 • Odbourání balkonů za pomocí jeřábu v panelovém domě v Třebíči, pro Robert Sova s.r.o.
 • Nátěr konstrukce zimního stadionu v Přerově, pro IDesign spol. s.r.o.
 • Nátěr střechy na ulici Masarykova 12, Olomouc, pro ING. Steiner Jan

2009:

 • Nátěry stožárů VVN 435li>Nátěry stožárů VVN 435/436 Slavětice
 • N.s. VVN 552/559 Kroměříž
 • N.s. VVN 433 Jindřichův Hradec
 • N.s. v rozvodně Slavětice
 • N.s. VVn 439 Břeclav (vše pro Josef Doležal s.r.o.)
 • Nátěr podhledů na Andrově stadioně, Olomouc