777 808 719
AD Výškovky  >  Rizikové kácení

Rizikové kácení a ořezy stromů

V Olomouci, na Moravě i po celé ČR realizujeme:

Při kácení využíváme lanovou techniku. Naše firma je pojištěna pro případ odpovědnosti za hmotné škody do výše 5 000 000 Kč. Všichni naši pracovníci jsou odborně proškoleni a mají s kácením mnohaleté zkušenosti, které jsou důležité zejména pokud se kácené stromy nacházejí v přímé blízkosti zástavby.

Používáme profesionální motorové pily Husqvarna řady XP od firmy Forega.

Máte zájem o cenovou nabídku na kácení nebo ořez stromu?

Kontaktujte nás písemně nebo telefonicky.

 

Kácení stromů

Realizujeme kácení normální, směrové, z plošiny, pomocí lanové techniky, s asistencí jeřábu.

Ořezy stromů

Provádí se pro zvýšení bezpečnosti v okolí stromů či pro zvýšení stability stromů. Rozlišujeme řezy výchovné, zdravotní, bezpečnostní, redukční, srovnávací.

Bezpečnostní vazby stromů

Jedná se o statické zajištění stromů pomocí vazeb instalovaných do koruny.

 

Postup při rizikovém kácení

Postup při kácení stromu je vždy individuální a zohledňuje lokalitu, blízkost zástavby, druh stromu a další konkrétní podmínky. Proto i nacenění každé zakázky se liší strom od stromu.


Některé z realizovaných zakázek rizikového kácení a ořezů:

Kácení lípy pro arcibiskupství Olomouc

V areálu arcibiskupství v Olomouci jsme káceli mohutnou lípu.

Arcibiskupství 01 Arcibiskupství 02 Arcibiskupství 03 Arcibiskupství 04
Zobrazit další foto..

Kácení jasanů na Rabštejně

Pod Rabštejnem jsme káceli vyvrácené jasany pro Lesy ČR.

Rabštejn 01 Rabštejn 02 Rabštejn 03 Rabštejn 04
Zobrazit další foto..

Kácení topolů v Prostějově

V Prostějově jsme káceli vzrostlé topoly v areálu výrobní firmy.

Ondrášov 01 Ondrášov 02 Ondrášov 03 Ondrášov 04
Zobrazit další foto..

Kácení stromů v obci Ondrášov

V Ondrášově jsme káceli dva mohutné stromy napadené kůrovcem.

Ondrášov 01 Ondrášov 02 Ondrášov 03 Ondrášov 04
Zobrazit další foto..

Kácení lípy v obci Charváty

V obci Charváty jsme káceli 90letou lípu s využitím lanové techniky.

Kácení lípy 01 Kácení lípy 02 Kácení lípy 03 Kácení lípy 04
Zobrazit další foto..

Kácení vrby na Černé cestě v Olomouci

Pro stavební bazar jsme káceli vrbu s prohnilým kmenem, která hrozila pádem na objekt.

Kácení vrby Olomouc 01 Kácení vrby Olomouc 02 Kácení vrby Olomouc 03 Kácení vrby Olomouc 04
Zobrazit další foto..

Kácení smrků v klášteře Vilémov

V obci Vilémov jsme opět s využitím lanové techniky káceli vzrostlé smrky v zahradě kláštera.

Kácení smrků ve Vilémově 01 Kácení smrků ve Vilémově 02 Kácení smrků ve Vilémově 03 Kácení smrků ve Vilémově 04
Zobrazit další foto..

Kácení lípy u hospody U potkána

Pro majitele hospody U Potkána v Mariánském údolí jsme káceli mohutnou lípu s prohnilým kmenem.

Kácení lípy 01 Kácení lípy 02 Kácení lípy 03 Kácení lípy 04
Zobrazit další foto..

Kácení topolů v bývalém areálu Seliko Olomouc

Pro firemní subjekt v bývalém areálu Seliko jsme káceli topoly s celkovou likvidací i odvozem dřevní hmoty.

Kácení topolů v areálu Seliko Olomouc 01 Kácení topolů v areálu Seliko Olomouc 02 Kácení topolů v areálu Seliko Olomouc 03 Kácení topolů v areálu Seliko Olomouc 04
Zobrazit další foto..

Kácení pro obec Mariánské údolí

Pro obecní úřad v Mariánském údolí jsme káceli stromy vedle silnice.

Kácení u silnice v Mariánském údolí 01 Kácení u silnice v Mariánském údolí 02 Kácení u silnice v Mariánském údolí 03 Kácení u silnice v Mariánském údolí 04
Zobrazit další foto..

Kácení vrb Veřovice

Realizace: 2013

V chatové oblasti Veřovice jsme pokáceli dvě vzrostlé vrby, které hrozily pádem na chatu.


Kácení stromů Starý Jičín

Realizace: 2013

Ve starém Jičíně naše firma AD Výškovky kácela borovice a dvě vzrostlé břízy rostoucí podél plotu.


Ořez lípy pro obec Hovězí

Realizace: 2013

V obci Hovězí jsme ořezávali korunu vzrostlé lípy.


Kácení smrků na ulici Družstevní, Olomouc

Realizace: 2013

Při kácení smrků na zastavěném území a v těsné blízkosti domů jsme využili lanovou techniku. Po odvětvení stromu následovalo navazování koruny a její odřezání a po cestě dolů špalkování zbylého kmene.


Kácení stromů na ulici Karolíny Světlé v Olomouci

Realizace: 2013

I kácení těchto stromů probíhalo ve fázích: odvětvení, navazování a odřezání koruny a špalkování kmene.


Kácení lípy

Realizace: 2013

Rovněž při kácení lípy jsme s výhodou použili lanovou techniku.


Kácení jasanu v obci Skřípov

Realizace: 2013

Kácení jasanu spočívalo v postupném odvětvení koruny, navazování špice a končilo směrovým kácením kmene pomocí lana.


Směrové kácení topolů v blízkosti vedení VN

Realizace: 2013

U této zakázky bylo potřeba nejdříve vyšplhat do vysokých korun topolů, přivázat lano ke kmeni a případně odřezat některé větve z důvodu bezprostřední blízkosti drátů vysokého napětí.


Kácení smrků v bytové zástavbě v Mariánském Údolí

Realizace: 2013

Pro obecní úřad jsme káceli 11 smrků, nacházejících se v těsné blízkosti bytové zástavby.


Kácení jasanu v chatové oblasti

Realizace: 2013

V chatové oblasti jsme pokáceli vzrostlý jasan, nacházející se přímo mezi chatkami.


Kácení stromů pro obec Hovězí

Realizace: 2013

Pro obecní úřad v obci Hovězí jsme poráželi šest vzrostlých smrků a břízu.


Kůrování stromů Šumava 2012

Realizace: 2012

V roce 2012 jsme opět kůrovali stromy v kalamitní oblasti na Šumavě. Boj s kůrovcem probíhal v plném proudu.


Kůrování stromů Šumava 2011

Realizace: 2011

Při kůrování se ze stromů odstraňuje napadená kůra za účelem vyhubení larev kůrovce a zabránění jeho šíření.