777 808 719
AD Výškovky  >  Rizikové kácení  >  Směrové kácení topolů v blízkosti vedení VN

Směrové kácení topolů v blízkosti vedení VN

U této zakázky bylo potřeba nejdříve vyšplhat do vysokých korun topolů, přivázat lano ke kmeni a případně odřezat některé větve. Stromy se nacházely v bezprostřední blízkosti drátů vysokého napětí.

Zpět na rizikové kácení