777 808 719
AD Výškovky  >  Výškové práce  >  Bourání komína Břeclav

Bourání komínu

V areálu firmy Gumotex Břeclav se boural starý cihlový komín. Demolice se neprováděla odstřelem, ale konstrukce se rozebírala ručně, cihlu po cihle, aby nedošlo k ohrožení okolního provozu.

Zpět na výškové práce