777 808 719
AD Výškovky  >  Výškové práce  >  Natířání stožárů VN pomocí lanové techniky

Natírání stožárů vysokého napětí

Při natírání stožárů vysokého napětí je obzláště nutné dbát na zásady ochrany zdraví při práci a splnit vysoké nároky na kvalitu výsledného nátěru. Máme v této oblasti bohaté zkušenosti a úspěšně jsme realizovali mnoho zakázek tohoto typu.

Fotografie připravujeme.

Zpět na výškové práce